เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรม

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

138/32 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.นเรศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

ประเภทสายงาน

งานการศึกษา วิชาการ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

18,000 - 22,000 บาท

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 23 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

รับเด็กจบใหม่

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
 1. ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

 3. ใช้ COMPUTER ได้เป็นอย่างดี

4. หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 1. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนด

 2. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาปกติได้

 3. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำโครงการ งบประมาณก่อน-หลังการจัดฝึกอบรม ทำรายงานสรุปผลเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนา

 2. ประสานงานสถานที่ วิทยากร เอกสาร และประสานงานองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 3. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอบรมแก่ผู้สนใจผ่านช่องทางต่างๆ

 4. รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ติดตามและสรุปรายงานการชำระเงินค่าอบรม

 5. ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม

 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

·        ชุดยูนิฟอร์ม

·        ค่าล่วงเวลา

·        โบนัสประจำปี

·        ประกันสังคม

·        ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

·        ท่องเที่ยว / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

138/32 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.นเรศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(อธิบายเส้นทาง) รถไฟใต้ดิน : สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE สถานีสามย่าน รถบัส : สาย 1 , 16 , 35 (ปอ.) (AC) , 76 (ปอ.) (AC)

เกี่ยวกับบริษัท

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ประเภทธุรกิจ

การเงิน

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

บางรัก, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

026315885

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.thaifa.org

องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ
เป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ
เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต