เจ้าหน้าที่บัญชี

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

138/32 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

ประเภทสายงาน

งานบัญชี

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

22,000 - 25,000 บาท
สามารถต่อรองได้

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 28-40

ประสบการณ์การทำงาน

2 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

·        ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-40 ปี

·        วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

·        มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

·        ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี

·        สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

·        มีความรับผิดชอบและรอบคอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนด

รายละเอียดงาน

·        ดูแลรับผิดชอบบัญชีเจ้าหนี้ และจ่ายชำระเงินเป็นหลัก

·        จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบ Express

·        ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงิน ตามรอบการจ่ายที่บริษัทกำหนด

·        จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30), ภงด.3,53,54, ภ.พ.36 ในระบบออนไลน์สรรพากร

·        จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

·        งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกเหนือจากงานบัญชีเจ้าหนี้หลัก

สวัสดิการ

·        ชุดยูนิฟอร์ม

·        ค่าล่วงเวลา

·        โบนัสประจำปี

·        ประกันสังคม

·        ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

·        ท่องเที่ยว / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

138/32 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกี่ยวกับบริษัท

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ประเภทธุรกิจ

การเงิน

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

บางรัก, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

026315885

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.thaifa.org

องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ
เป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ
เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต